Haeghe Consult
De inventarisatie is een onmisbare stap

Onze manier van werken

Als eerste stap wordt de huidige status van de onderneming in al haar facetten in kaart gebracht. De financiering van de onderneming is hierbij een essentieel punt van aandacht. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het bepalen van de oorzaken van de ontstane situatie waarbij tevens inzicht wordt verkregen in de kansen die altijd aanwezig zijn. In het kort heet dit de inventarisatie.

De inventarisatie, het bepalen van de diagnose en het opstellen van een plan van aanpak kunnen op diverse manieren (of combinaties hiervan) tot stand komen:

  • Persoonlijke gesprekken met de Directie/ondernemer.
  • Boekenonderzoek (verkort).
  • Individuele gesprekken met het personeel (kan ook in latere fase).
  • Gesprekken met overige belanghebbenden bij de onderneming zoals ondermeer banken.
  • Verkennende gesprekken op no-names-basis met kandidaat-financiers / investeerders / etc.

In stap 4 en 5 wordt de oplossingen gemaakt en getoetst. Na deze inventarisatiefase wordt geadviseerd welke structuur- , financiering- en organisatieaspecten versterkt/gewijzigd dienen te worden. Onze adviseurs zullen in deze fase reeds trachten om eventuele oplossingsvarianten te toetsen op de haalbaarheid van de geformuleerde doelstellingen.

Als het advies is gedefinieerd, ondersteunt Haeghe Consult haar cliënten met de implementatie ervan. Dit gebeurt aan de hand van een gedetailleerd plan binnen een strak projectmanagement regime.