Haeghe Consult
Ervaren adviseurs met een gezonde dosis ‘eigen' wijsheid
Wij staan 24/7 voor u klaar!

Dienstverlening

Haeghe Consult begeleidt haar cliënten door het opstellen en implementeren van een direct toepasbaar, praktisch plan dat gericht is op het snel bereiken van gewenste doelstellingen.

Haeghe Consult draagt waar nodig in de praktijk werkzame oplossingen aan en stellen samen met
de cliënt de doelstellingen steeds scherper bij. Wij laten u zien wat mogelijk is, maar  zullen u ook een realistisch beeld scheppen van mogelijke valkuilen en risico’s.

Een succesvolle samenwerking is gebaseerd op vertrouwen. Haeghe Consult investeert graag genoeg tijd om het vertrouwen van de ondernemer te verdienen.

Centraal staat de klant, het samenwerkingsverband en/of het project. Gezamenlijk met onze partners leveren wij maatwerk bij het oplossen van gezamenlijk geformuleerde vraagstukken. Onze ervaring en ons relatie-netwerk staat hierbij ter beschikking van het vinden van oplossingen. Wij pretenderen geen aanbieder te zijn van de “enige” oplossing. Vaak is het een zoektocht binnen de mogelijkheden in een dynamisch kader naar een praktisch uitvoerbare oplossing. Onze dienstverlening herkent zich door het vast houden aan te realiseren doelen en een bijdrage te geven bij de uitvoering bij de realisatie daarvan.

Onze adviseurs zijn te herkennen om hun “eigen” wijsheid. Zij gaan discussies met geen enkele partij uit de weg voor zover dat nodig is. Zij kunnen een spreekbuis zijn naar iedere instantie. Uw adviseur kan op strategisch en praktisch niveau meedenken vanuit zijn ervaringen en/of die van zijn mede-adviseurs en netwerk.

Samen met u zorgt Haeghe Consult voor:

  • Het ontwikkelen, behouden en beschermen van waarde.
  • Het herkennen en benutten van kansen.
  • Het inzicht krijgen in en het oplossen van bedreigingen en knelpunten.
  • Het bepalen en tevens inzetten van gewenste nieuwe koers / doel.
  • Een bijdrage aan de optimale juridische, organisatorische en/of financieringsstructuren.
  • Een bijdrage aan de optimale bedrijfsvoering en/of organisatie.